Recensie

Recensie · 21. februari 2019
Mijn eerste indrukken van het nieuw verschenen Faith Journal van Linette Trapman. Een inspirerend doeboek voor jouw tijd met God.