Posts met de tag spreukenADVENT 2018 · 06. december 2018
ADVENT // dag 6 Spreuken 24: Maak plaats!

Biblejournaling voorbeeld Spreuken 11:28 "wait on Him", "wacht op Hem"
22. april 2017
God zegt het al tegen Abram "Ik zal". Toen zei de Heer tegen Abram: "Vertrek uit je land. Verlaat je familie en het huis van je vader. Ga naar het land dat Ik je zal wijzen. Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn. 3 Als mensen jou goed behandelen, zal Ik goed voor hén zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal Ik slecht voor hén zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend...