Posts met de tag lucasADVENT 2018 · 03. december 2018
ADVENT // dag 3 Lukas 1: A thrill of hope!

14. april 2017
Dit hoofdstuk is volgens dag 38 van het leesrooster van Bettuelle. Bekijk haar website en lees haar blogs bij de 40dagentijd. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Matteüs 27:46 Kijk naar Jezus aan het kruis. Wat moest Hij daar doorstaan? Jezus roept hier ‘mijn God’, omdat God hier optreedt als Rechter. De enige keer dat Jezus in de evangeliën God aanroept met ‘God’ is hier aan het kruis. Anders praat Hij altijd met ‘de Vader’. De schreeuw van Jezus ‘Mijn God, mijn...

23. december 2016
De afgelopen periode heb ik gelezen over hoe iedere profetie met de komst van Jezus in vervulling is gegaan. Ook heb ik stilgestaan bij het koningschap van Jezus. Vandaag pas begon ik met het lezen van het kerstevangelie in Lucas. Dat begint met het verhaal van Zacharias, we kennen zijn verhaal. Een priester met een onbeantwoord gebed. Zacharias en Elisabeth hadden gebeden om een kind, ze hadden gebeden voor een lange tijd. En hier lezen we dat een engel komt die tegen Zacharias zegt: "wees...