Posts met de tag beschrijving16. januari 2018
Thema: Alles wat adem heeft! Verwerking met watercolor bij Psalm 150.

31. oktober 2017
Dank aan Hem. Nav psalm 119:62. Een How-to met een verwerking van watercolor en masking fluid.

27. september 2017
Thema: Smaakmaker nav mattheus 5:12 en kolossenzen 4:6. Een verwerking met watercolor en zout.

21. juni 2017
how -to, sjabloon en biblejournaling voorbeeld bij het vers uit jeremia 31:25 over dorst, verkwikking en water.

08. juni 2017
how -to, knipvel en biblejournaling bij het lied Glorious Day van de CASTING CROWNS

30. april 2017
Deel 4 van de miniserie biblejournaling uit het bijbelboek Habakuk.

28. april 2017
From worrying to worshipping.... deze quote die ik ergens las nav deze Habakukstudie geeft de les die we uit dit bijbelboek kunnen halen mooi weer: -van zorgen naar aanbidding- Wat doe je als je jezelf zorgen maakt? Je focust je op een probleem...eerder in Habakuk 2 ontdekten we hoe Habakuk omhoog kijkt en op zijn wachtpost gaat staan. Hij ziet de Heer. Die machtiger is dan het machtigste leger, de zwaarste crisis en de gevaarlijkste ziekte. Die het leger van Nebukadnessar liet komen als straf,...

26. april 2017
De profeet roept God om hulp, maar die zegt dat het alleen nog maar erger wordt. En dat geeft herkenning, toch? Want soms lijken er wel situaties in je leven of in de wereld te zijn die niet veranderen en alleen maar erger lijken te worden, ondanks jou gebed. En wat dan? Wat doe jij? Lees eens mee wat Habakuk doet: Ik ga nu op mijn wachtpost staan. Habakuk 2:1 Dan gaat Habakuk op zijn wachttoren staan. Dat is de beste plek om te zijn, want daar keert hij zich af van wat hij ziet, om te horen...

25. april 2017
Wat bijzonder als een bijbelboek ineens "eigen" wordt. De tekst die al eeuwenlang geleden is opgeschreven, wordt een realtiteit om praktisch toe te passen in mijn leven van alledag. Ken jij dat ook? Gods woorden die echt vreugde in je leven brengen?! Ben jij ook niet zo bekend met Habakuk? Dan moedig ik je aan op dit boek door te lezen, het zijn maar drie hoofdstukjes, dat lees je in 10minuten! En kijk daarna dit engelstalige filmpje eens. Afgelopen huiskringavond raakte de boodschap mij enorm...

Biblejournaling voorbeeld Spreuken 11:28 "wait on Him", "wacht op Hem"
22. april 2017
God zegt het al tegen Abram "Ik zal". Toen zei de Heer tegen Abram: "Vertrek uit je land. Verlaat je familie en het huis van je vader. Ga naar het land dat Ik je zal wijzen. Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn. 3 Als mensen jou goed behandelen, zal Ik goed voor hén zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal Ik slecht voor hén zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend...

Meer weergeven