overzicht per bijbelboek:

Mijn bijbelpagina's uit  mijn eerste bijbel uit 2016 en mijn tweede bijbel uit 2017  (ik ben nog bezig met bijwerken!) heb ik in onderstaand overzicht een plekje gegeven. Als er bij het bijbelvers pijltjes staan >>>  is er een beschrijving/how-to of filmpje beschikbaar! 

oude testament

Genesis  
>>> Genesis 1:27 
   Genesis 2
>>> Genesis 3:9
  Genesis 5:24
  Genesis 18:14
Exodus Exodus 1
  Exodus 3:14  
  Exodus 4
  Exodus 6:28
  Exodus 4:14
  Exodus 16
  Exodus 19:5
  Exodus 32
  Exodus 33
>>> Exodus 33:11
  Exodus 34
Leviticus  Leviticus 1-5
Numeri  
Deuteronomium Deuteronomium 3:22
>>> Deuteronomium 4:7
  Deuteronomium 5:33
  Deuteronomium 31: 6/8
  Deuteronomium 33:27
Jozua  
>>> Jozua 1:9
  Jozua 10:25
  Jozua 24:15
Richteren  
Ruth  
1 & 2 Samuel   1 Samuël 1
  1 Samuël 16:17
   2 Samuël 7:27
  2 Samuël 2:22/23
1 & 2 Koningen  
>>> 1 koningen 19
   2 Koningen 4:38-42
1 & 2 Kronieken 1 kronieken 16
   1 Kronieken 29
Ezra  
Nehemia  
Esther Esther 1
  Esther 2:17
  Esther 4:14
  Esther 5:1
  Esther 8:2
  Esther 10
Job  
>>> Job 5:1
   Job 11:18
  Job 40
Psalmen  psalm 1
  Psalm 8
  Psalm 13
  Psalm 18:2
>>> Psalm 23
  Psalm 24
  Psalm 27
  Psalm 27:11
   Psalm 30
  Psalm 33:9
  Psalm 36:5
  Psalm 37:4
  Psalm 42:2
  Psalm 46
  Psalm 55:22
  Psalm 57:3
  Psalm 65
>>> Psalm 73
  Psalm 77:14
>>> Psalm 78:4
  Psalm 84:2
>>> psalm 84
  Psalm 84:3
  Psalm 84:11
>>> Psalm 91:1
  Psalm 91:4
  Psalm 91:8
  Psalm 91:11
  Psalm 93:4
  Psalm 97:1
  psalm 98
  Psalm 100
  Psalm 104:24
  Psalm 105:30
  Psalm 118:14
  Psalm 119:162
  Psalm 121
  Psalm 121:5
  Psalm 127
  Psalm 136
  Psalm 139
  Psalm 142:5
  psalm 143
>>> Psalm 145:8
  Psalm 145:18
  Psalm 147
  Psalm 150
Spreuken  Spreuken 1
  Spreuken 2:6
   Spreuken 3:13-18
  Spreuken 16:3
  Spreuken 17:17
  Spreuken 18:10
  Spreuken 19:8
  Spreuken 20:23
Prediker  
   Prediker 3
 >>> Prediker 9:9
Hooglied  
Jesaja  
>>> Jesaja 7:14
   Jesaja 9:5
  Jesaja 12:5
  Jesaja 35:1
  Jesaja 40:27-31
>>> Jesaja 41
  Jesaja 41:10
  Jesaja 44:3/4
  Jesaja 45:4
  Jesaja 49:6
  Jesaja 53
  Jesaja 54
  Jesaja 54:2
  Jesaja 54:10
 >>> Jesaja 55
  Jesaja 56:7
  Jesaja 60:1
>>> Jesaja 61:1
Jeremia  
  Jeremia 10:13
   Jeremia 17
  Jeremia 23:23
  Jeremia 31:10-14
  Jeremia 33;3
Klaagliederen  
Ezechiël  
Daniël  
Hosea  Hosea 1
Joël  Joël 2:13
Amos  
Obadja  
Jona  Jona 2:5-7
   Jona 4:2
Micha  
>>> Micha 7:7
  Micha 7:18
Nahum  
Habakuk  
Sefanja  
>>> Sefanja 3:17
Zacharia  Zacharias 9:9
Maleachi Maleachi 1:  
  Maleachi 3:20

nieuwe testament

Mattheüs  
  Mattheüs 5:8
  Mattheüs 6:9
  Mattheüs 11:28-30
  Mattheüs 21:10
  Mattheüs 21:22
  Mattheüs 22:37
  Mattheüs 25:40
  Mattheüs 27
  Mattheus 28
Marcus Markus 5
  Markus 9:1
  Markus 9:23
  Markus 16
Lukas                                  
>>> Lukas 1:5
  Lukas 2:14
   Lukas 4
  Lukas 12:35
   Lukas 15
>>> Lukas 19
Johannes Johannes 2
  Johannes 3:8
  Johannes 4:10
  Johannes 6:35
  Johannes 8:12
  Johannes 10:3
  Johannes 11:25
>>> Johannes 14
  Johannes 16:13
  Johannes 17
   Johannes 19
  Johannes 20:29
Handelingen  Handelingen 1
  Handelingen 2
>>> Handelingen 2
  Handelingen 2:22-36
  Handelingen 3:19
  Handelingen 10:38
  Handelingen 16:36
  Handelingen 17:28
  Handelingen 17
Romeinen  
  Romeinen 7
  Romeinen 8
  Romeinen 8:31
  Romeinen 10:9/10
   Romeinen 15:13
1 & 2 Korinthiërs 1 Korinthiërs 6:19
>>> 1 Korinthiërs 6:23
  1 Kor 13:4-7 
   1 korinthiërs 15:10
  1 Korinthiërs 15:57
  2 Korinthiërs 1:20
  2 Korinthiërs 3:18
  2 Korinthiërs 9:15
Galaten Galaten 2:20
  Galaten 5:14
   Galaten 5:22
   
Efeziërs  Efeziërs 6
   
Filippenzen  Filippenzen 4:8
   Filippenzen 4
1 & 2 Kolossenzen  1 Kolossenzen 1:13
  1 Kolossenzen 4;6
   1 Kolossenzen  3:12
1 & 2 Thessalonicenzen  
   1 tessalonicenzen 4:17
1 &2 Timotheüs  1 Tim 1:15
   2Tim 1:7
    2 Tim. 3:16/17
  2 Timotheüs 4:7
Titus  
Hebreeën  
>>> Hebreeën 1:3
  Hebreeën 6:19
  Hebreeën 9:14 
>>> Hebreeën 11
  Hebreeën 12
Jakobus Jakobus 1:17
   Jakobus 4:8
>>> Jakobus 4:8
1 & 2 Petrus  1 Petrus 2:9
1 & 2 & 3 Johannes  1 Johannes 4
  1 Johannes 4:7
Judas  
Openbaring  Openbaring 1:18
  Openbaring 21
   Openbaring 21:5