overzicht per bijbelboek:

Mijn bijbelpagina's uit 2016 heb ik in onderstaand overzicht een plekje gegeven. Als er bij het bijbelvers pijltjes staan >>>  is er een beschrijving/how-to of filmpje beschikbaar! 

oude testament

Genesis  
>>> Genesis 1:27 
   Genesis 2
  Genesis 18:14
Exodus Exodus 1
  Exodus 3:14  
  Exodus 4
  Exodus 6:28
  Exodus 4:14
  Exodus 16
  Exodus 19:5
  Exodus 32
  Exodus 33
  Exodus 34
Leviticus  Leviticus 1-5
Numeri  
Deuteronomium Deuteronomium 3:22
  Deuteronomium 5:33
  Deuteronomium 31: 6/8
  Deuteronomium 33:27
Jozua Jozua 10:25
  Jozua 24:15
Richteren  
Ruth  
1 & 2 Samuel   1 Samuël 1
  1 Samuël 16:17
   2 Samuël 7:27
  2 Samuël 2:22/23
1 & 2 Koningen  
   2 Koningen 4:38-42
1 & 2 Kronieken 1 kronieken 16
   1 Kronieken 29
Ezra  
Nehemia  
Esther Esther 1
  Esther 2:17
  Esther 4:14
  Esther 5:1
  Esther 8:2
  Esther 10
Job  
   Job 11:18
  Job 40
Psalmen  psalm 1
  Psalm 8
  Psalm 13
  Psalm 18:2
  Psalm 24
  Psalm 27
  Psalm 27:11
   Psalm 30
  Psalm 33:9
  Psalm 36:5
  Psalm 37:4
  Psalm 42:2
  Psalm 46
  Psalm 55:22
  Psalm 57:3
  Psalm 65
  Psalm 77:14
>>> Psalm 78:4
  Psalm 84:3
  Psalm 84:11
  Psalm 91:4
  Psalm 91:11
  Psalm 93:4
  Psalm 97:1
  psalm 98
  Psalm 100
  Psalm 104:24
  Psalm 105:30
  Psalm 118:14
  Psalm 119:162
  Psalm 121
  Psalm 127
  Psalm 136
  Psalm 139
  Psalm 142:5
  psalm 143
  Psalm 145:18
  Psalm 147
  Psalm 150
Spreuken  Spreuken 1
  Spreuken 2:6
   Spreuken 3:13-18
  Spreuken 16:3
  Spreuken 17:17
  Spreuken 18:10
  Spreuken 19:8
  Spreuken 20:23
Prediker  
   Prediker 3
 >>> Prediker 9:9
Hooglied  
Jesaja  Jesaja 9:5
  Jesaja 12:5
  Jesaja 35:1
  Jesaja 40:27-31
  Jesaja 41:10
  Jesaja 44:3/4
  Jesaja 45:4
  Jesaja 49:6
  Jesaja 53
  Jesaja 54
  Jesaja 54:2
  Jesaja 54:10
  Jesaja 56:7
  Jesaja 60:1
>>> Jesaja 61:1
Jeremia  
  Jeremia 10:13
   Jeremia 17
  Jeremia 31:10-14
  Jeremia 33;3
Klaagliederen  
Ezechiël  
Daniël  
Hosea  Hosea 1
Joël  Joël 2:13
Amos  
Obadja  
Jona  Jona 2:5-7
   Jona 4:2
Micha  
>>> Micha 7:7
  Micha 7:18
Nahum  
Habakuk  
Zacharia  Zacharias 9:9
Maleachi Maleachi 1 
  Maleachi 3:20

nieuwe testament

Mattheüs  
  Mattheüs 5:8
  Mattheüs 6:9
  Mattheüs 11:28-30
  Mattheüs 21:10
  Mattheüs 21:22
  Mattheüs 22:37
  Mattheüs 25:40
  Mattheüs 27
  Mattheus 28
Marcus Markus 5
  Markus 9:1
  Markus 9:23
  Markus 16
Lukas                                  
>>> Lukas 1:5
  Lukas 2:14
   Lukas 4
  Lukas 12:35
   Lukas 15
Johannes Johannes 2
  Johannes 3:8
  Johannes 4:10
  Johannes 6:35
  Johannes 8:12
  Johannes 10:3
  Johannes 11:25
  Johannes 16:13
   Johannes 19
  Johannes 20:29
Handelingen  Handelingen 1
  Handelingen 2
  Handelingen 2:22-36
  Handelingen 3:19
  Handelingen 10:38
  Handelingen 16:36
  Handelingen 17:28
Romeinen  
  Romeinen 7
  Romeinen 8
  Romeinen 8:31
  Romeinen 10:9/10
   Romeinen 15:13
1 & 2 Korinthiërs 1 Korinthiërs 6:19
  1 Kor 13:4-7 
   1 korinthiërs 15:10
  1 Korinthiërs 15:57
  2 Korinthiërs 1:20
  2 Korinthiërs 9:15
Galaten Galaten 2:20
  Galaten 5:14
   Galaten 5:22
   
Efeziërs  Efeziërs 6
   
Filippenzen  Filippenzen 4:8
   
1 & 2 Kolossenzen  1 Kolossenzen 1:13
  1 Kolossenzen 4;6
   1 Kolossenzen  3:12
1 & 2 Thessalonicenzen  
   1 tessalonicenzen 4:17
1 &2 Timotheüs  1 Tim 1:15
   2Tim 1:7
    2 Tim. 3:16/17
  2 Timotheüs 4:7
Titus  
Hebreeën  
>>> Hebreeën 1:3
  Hebreeën 6:19
  Hebreeën 9:14 
>>> Hebreeën 11
  Hebreeën 12
Jakobus Jakobus 1:17
   Jakobus 4:8
1 & 2 Petrus  1 Petrus 2:9
1 & 2 & 3 Johannes  1 Johannes 4
Judas  
Openbaring  Openbaring 1:18
   Openbaring 21:5