· 

Challenge "Wat zeg je?" woorden hebben kracht

wat zeg je?

In de eerste maand van 2019 duik ik in de wereld van WOORDEN. Elke dag even bewust stil staan bij de vraag: "Wat zeg ik?"

Welke woorden spreek ik tegen mezelf, tegen anderen en tegen God. 

Voor de overdenkingen lees je mee in het boekje "Wat zeg je?"- woorden hebben kracht. Geschreven door Ester van Lunteren en Kris Bossenbroek.

 

Bij deze challenge maakte ik een paar printables. Deze mag jij ook gebruiken. Je kan ze gratis downloaden.

Leesrooster "wat zeg je?"

Knipvel "wat zeg je?"

 Alfabetstickers

 

Op mijn instagram postte ik alle pagina's. Maar hieronder laat ik ze graag nog een keer aan je zien!


WAT ZEG JE? dag 1 

 

‘Luister, want Ik zal vorstelijke dingen spreken’

 

Jezus is onze wijsheid. En wijsheid mag onze stem zijn. Als we spreken klinkt er autoriteit, want wijsheid kent zijn identiteit. Ken jij jou identiteit? We zijn koningsdochters, onze stem

is gemaakt om vorstelijk te spreken!

 

VORSTELIJK SPREKEN 

Het nieuwe jaar is van start gegaan. Ook 2019 kroont God met zijn goedheid. Zo herinnert de tekst vandaag mij ook aan de kroon die ik draag als zijn Koningsdochter. Als ik deze maand nadenk over de kracht van woorden mag ik allereerst weten dat Wijsheid mij een stem gegeven heeft, ik wil luisteren, zodat ik leer om vorstelijk te spreken. 


WAT ZEG JE? dag 2 |

 

‘In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.’

 

Wat een scheppingskracht ligt er in het woord van God verborgen! Met zijn Woord heeft God leven en licht op het oog. De genade die we ontvangen na de woorden “het is volbracht!” geeft ons eeuwig leven en levenskracht!

 

SOURCE OF LIFE 

 

Een zomers plaatje! Flamingo’s associeer ik met de zomer en dus denk ik terug aan de warme vakantiedagen dat we deze leuke roze vogels in de natuur bewonderden. Heel de schepping ontstond door het woord van God. Dezelfde levenskracht wil God verbinden aan mijn woorden... poeh... nu nog lef om ze uit te spreken!


WAT ZEG JE? dag3

 

‘priesterzegen: Moge de HEER u zegenen en u beschermen,...’

 

We mogen zegeningen uitspreken over ons leven, over onze huwelijken en families, over onze financiën. Wanneer je je mond opendoet en de zegen over je kinderen, over je gezondheid of over een deel van je leven uitspreekt, laat je bescherming, genade en vrede klinken! Net zoals de priester in het Oude Testament Gods naam aan het volk verbond, heeft Jezus jouw naam met God verbonden en mogen wij ook Gods zegen uitspreken.

 

SPEAK THE BLESSING

Biblejournaling is zo tof, omdat plaatjes die ik eerder maakte terugkomen in mijn gedachten. En je verbanden ziet, waarvan ik niet weet of ik ze anders opgemerkt had. Zo ook met het gedachtengoed rondom de priester, het scheurende kleed, Jezus als mijn Hogepriester en de vrijmoedigheid die dit aan mij geeft: ik heb dus wat te zeggen! En mag deze zegen uit numeri uitspreken. “Breng dat in mijn gedachten in situaties waar ik mijn mond hiervoor kan gebruiken Heer!”

 


WAT ZEG JE? dag 4 

 

‘Ik zal je mond helpen en je vertellen wat je moet zeggen.’

 

I WILL HELP YOU SPEAK & TEACH YOU WHAT TO SAY

 

De overdenking van vandaag liet mij nadenken wat er allemaal in mijn gereedschapskoffer zit. God heeft mij zoveel toevertrouwd. Sommige tools gebruik ik graag en regelmatig, andere gereedschappen laat ik meer links liggen, vanuit onzekerheid of omdat ik niet zo goed weet hoe ik ze gebruik. Inderdaad soms wel smoesjes, maar ook omdat het een zoektocht is om te ontdekken hoe het bij mij als unieke persoon past. Mooi om in dit bijbelgedeelte ook te lezen dat God mijn hierin wil onderwijzen. Mijn mond hoort ook in de toolbox die God mij gaf, ik mag leren om de woorden te spreken die God mij in de mond heeft gelegd.


WAT ZEG JE? dag 5 

 

‘Je zal tegen hen alles zeggen wat Ik je zeg. Wees niet bang voor hen, want Ik ben bij je. Ik zal je altijd redden.’

 

DO NOT BE AFRAID

 

Ken je dat, dat je achteraf denkt, nu had ik wat kunnen zeggen, maar op het moment zelf de gelegenheid niet benut? Mijn hoofd, mijn gedachten zijn dan vaak de belemmering. Wat fijn om hier te lezen dat God erop wijst dat ik zekerheid niet bij mezelf hoef te zoeken en ook niet bang hoef te zijn!! Ik mag leven vanuit wat Hij geeft! 


WAT ZEG JE? dag 6

 

‘jij hebt je hart opgesteld voor de woorden die je hebt gehoord.’

 

De invloed van Gods woorden in je leven kan enorm zijn, kijk maar naar Koning Josia! Zijn leven -met een open hart- had effect op het hele land. Zo heeft ons leven ook effect op de mensen om ons heen.

 

BE OPEN-HEARTED

 

Dagen die zich vullen met afspraken, werk, schoonmaken, de kinderen, boodschappen etc. ken ik maar al te goed. Als ik niet oppas kan de drukte van het leven ervoor zorgen dat bezorgdheid, angst en stress de overkant krijgt. En ervoor zorgen dat mijn hart op slot raakt en er geen/minder ruimte is om Gods woorden te horen. Ik herken dat zo goed! Met deze pagina wil ik mijn verlangen uitdrukken om een open hart te hebben, zodat Gods woorden mij en mijn omgeving kunnen beïnvloeden! 


WAT ZEG JE? dag 7

 

‘Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op’

Vrouwen zoals Ruth&Noomi en Elisabeth&Maria zijn een prachtig voorbeeld van wat bemoediging in een mensenleven kan doen. En waar het anderen toe in staat stelt. De Messias kwam er zelfs uit voort.

 

ENCOURAGE ONE ANOTHER

 

Het zien van Jezus in de ander is voor mij de grootste bemoediging. Ik voel me rijk met lieve mensen om me heen waar ik dit mee kan delen! Het is zo fijn om opgebouwd te worden door bemoedigende mensen rondom mij heen. En zo samen onderweg te mogen zijn in Gods Koninkrijk. Daarom een rainbow-pagina omdat we de ander altijd kunnen bemoedigen met de veelkleurige liefde en eeuwige trouw van onze Vader. 


WAT ZEG JE? dag 8

 

‘En Jezus zei:.....’

 

Als Jezus spreekt, volgt overvloed. Hij deed de beste uitspraken ook gezegd! Het effect van zijn woorden werd zichtbaar in overvloed aan wijn, genezing, liefde en genade. Tijdens zijn eerste wonderteken op de bruiloft in Kana werd de overvloed aan goedheid -die niet opraakt, maar vermenigvuldigd- zichtbaar.

 

THE BEST QUOTE EVER

Mooie versjes, quotes en uitspraken daar hou ik van! Ik hang ze graag aan mijn muur of zoek passende quotes bij mijn journalingen op. Zelf bedenk of schrijf ik ze niet. Ik ben niet zo’n woordkunstenaar, maar Jezus was dat wel! Hij is mijn grote voorbeeld, ik wil leren om zijn uitspraken meer in de mond nemen om zo -net als het beeld van de wijn- vreugde en zegen te verspreiden.

 

 


WAT ZEG JE? dag 9

 

‘Onze Vader, Abba’

 

Met onze Vader mogen we een intiem, liefhebbend, zorgzaam, open, spontaan en verwachtingsvol gesprek hebben. Hij is onze Vader voor eeuwig.

 

OUR FATHER FOREVER 

Mijn dagelijkse gebeden zijn soms meer lijstjes met opsommingen van dankpunten en problemen.. ik denk dat dit niet erg is, maar dat gebeden die zich kenmerken door intimiteit met de Vader wel een verrijking voor je leven brengen. Soms kan ik dat missen, tegelijk kenmerkt een mensenleven zich ook met een afwisseling van seizoenen en breken er dan weer periodes aan dat je onder de indruk raakt van Vader God, waardoor er een herleving is.. want Onze Vader is eeuwig. Waar ik ups en downs heb, is God altijd koning, altijd machtig en glorieus!

 

 


WAT ZEG JE? dag10

 

’Loof de Heer, alle volken, prijs hem, alle naties.’

 

God bewonderen en aanbidden, omdat Hij voor ons koos. Dat mag je hart, je verstand en je mond beheersen. Dus loof de Heer, want God is goed. Loof de Heer!

 

PRAISE 

Met een mannenhuishouden mis ik wel eens wat raakvlak met hun interesses (😂) maar van muziek genieten we allemaal! Heerlijk om met elkaar te luisteren, zingen en van te genieten. Emoties die je ervaart, krijgen woorden en klanken in mooie liederen en... helpen bij het vinden van woorden van de grote God die we mogen aanbidden!

 

 


WAT ZEG JE? dag 11

 

‘Blijf bidden. Houd daar nooit mee op. Dank God.’

 

God laat zichzelf zien als een gevende, liefhebbende God. Dat zet ons leven in perspectief! Focus op het goede en spreken met dankbaarheid creëer rust en ruimte

 

THANK YOU

Ik vind het lied Thank You van Jesus Army een prachtig lied, deze stond op de repeat tijdens het journalen. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn, maar het meeste van al toch wel Gods onvoorwaardelijke liefde voor mij. In het Oude Testament werd het dankoffer gebruikt om te laten zien dat je een goede verhouding had met God. Vandaar dit plaatje!

 

 


WAT ZEG JE? dag 13

 

‘Eli vroeg: "Wat heeft de Heer tegen je gezegd?

 

Eli wijst Samuel op Gods stem. Zo mogen wij ook anderen helpen om Gods stem te verstaan. Het effect van jouw richtinggevende woorden aan een ander kan ervoor zorgen dat de aanwezigheid van God (weer) merkbaar wordt!

 

WHAT DID HE SAY TO YOU?

Wat zitten er veel bemoedigende verzen in dit hoofdstuk! Ook al was Eli geen expert in het verstaan van Gods stem (daar identificeer ik me eigenlijk ook wel mee) toch doet hij voor hoe Samuel mag antwoorden. (De aanwijzingen die Eli geeft, zijn echt richtinggevende lessen voor ons leven!) En wat is God dan dichtbij! Er staat “de Heer kwam bij hem staan”! Zo dichtbij is God dus als Hij tegen mensen spreekt. Ik “kauw” nog even verder op dit hoofdstuk! Wat sprak jou aan in dit gedeelte?

 

 


WAT ZEG JE? dag 14

 

Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.’

 

God spreekt in alledaagse dingen. Zoals de schepping verhaalt van Gods grootheid en God niet de voordeur is krijgen, zo mogen wijk er ook op uitgaan om zijn Naam bekend te maken.

 

VERDER DAN DE VOORDEUR

Eenvoudig leven en opmerkzaam zijn in alledaagse situaties brengt mij regelmatig verwondering. Deze stille taal van verwondering brengt Gods grootheid tot uitdrukking... heerlijk om van te genieten en van uit te delen!

 

 

Klik hier om de deur op te zien! 


WAT ZEG JE? dag 15

 

‘Maar eigenlijk is er maar één ding nodig. Maria heeft het goede gekozen.’

 

Welke focus heb jij? Elke nieuwe dag vraagt om keuzes hoe we onze tijd indelen. Wat is ‘het goede deel’ in jouw leven? Wat vind je echt belangrijk? Maria’s focus was haar toewijding aan Jezus. Zij koos om Hem lief te hebben door naar zijn woord te luisteren.

 

CHOOSE THE BEST PART|

Tijd kom ik ook regelmatig te kort, het lijkt soms tussen je vingers door te glippen... voor je het weet is er weer een dag, een week, een maand voorbij. Toch probeer ik me bewust niet te laten meeslepen in de tendens van-altijd-druk-zijn. Maar vooral te genieten van het moment. De tip die in het boekje gegeven wordt, om je agenda eens goed onder de loep te nemen, is een hele effectieve!! En anderzijds ervaar ik dat discipline in het bijhouden van goede gewoontes ook extra tijd geeft. Op tijd je bed uit, voordat de rest van het gezin om

 

aandacht vraagt is bijvoorbeeld een tijdwinner voor mij...Welke goede gewoontes komen bij jou dagelijks terug? 


WAT ZEG JE? dag 16

 

In Esther's aardse schoonheid is ook een hemelse schoonheid ... God heeft Esther mooi gemaakt om een heel volk te redden.

 

BEAUTY IS THE MOMENT YOU DECIDE TO BE YOURSELF

Deze quote die afgelopen week langskwam in de tijdlijn van Sestra vond ik zo mooi passen. Niet het moment waarop we ‘s morgens onze wel of niet zo modieuze kleding aantrekken bepaalt onze schoonheid, onze schoonheid is bepaald door de Schepper die mij wil leren om vooral mezelf te zijn, want dan is Hij het meest zichtbaar door mij heen. Deze uitdaging is voor mij al groot genoeg...

 


WAT ZEG JE? dag 17

 

‘Geef ons alstublieft een proeftijd van tien dagen. Tien dagen lang zullen we alleen brood en groenten eten en water drinken.’

 

10 DAYS WITHOUT

Problemen rondom eten en hoe dit je identiteit (negatief) kan bepalen ken ik maar al te goed. Een gevoelig onderwerp dus...waar ik het verdriet dagelijks van meemaak. Toch word ik ook blij van de tekst: “laten we het 10 dagen proberen” Dit getal staat voor perfectie en totaliteit. Wij mogen het ‘proberen’ en God zal ons hierin heel en volledig maken. Tweerichtingsverkeer dus...of het nu gaat over aankomen/afvallen/biologisch/ gluten of suikervrij. Wij mogen een stapje doen (discipline opbrengen ook !) en God wil ons zegenen, net zoals hij dat bij Daniël deed. En dat Lieve Vader is ook mijn gebed; 🙏🏼”maakt u alles perfect en heel wat wij door de jaren heen met verkeerde patronen en gewoontes beschadigd hebben. Onze identiteit is in U, Dank U wel! -Amen!

•••

 

Dit plaatje is geinspireerd door @anklop.


WAT ZEG JE? dag 18 

 

‘Ze heeft er alles in gegooid wat ze nodig had om van te leven."’

 

Alles wat deze vrouw had was...bijna niets...

Wat ik heb...is bijna alles...

God is onze Voorziener, wat we hebben is van Hem. We mogen Zijn erfenis goed beheren en er anderen mee helpen. Wat heb jij te zeggen met je geld? 

 

ALL HER LIVING

 Wat kan ik dankbaar zijn voor alles wat ik heb, gezegend met zoveel, overvloed om van uit te delen. De eenvoud waarmee de weduwe geeft, daar kan ik wat van leren... de westerse wereld maakt veel dingen toch wel erg complex.. 


WAT ZEG JE? dag 19

 

‘‘Een vrolijk hart maakt een gezicht blij,...”

 

SMILE... A HAPPY FACE 

Ik ben dankbaar dat er altijd redenen zijn om blij te zijn! Gods beloftes geven vreugde. Met een positieve houding kan je zoveel uitdelen.

Dit brengt blijdschap en het werkt aanstekelijk. Er kan iets nieuws ontstaan!

 


WAT ZEG JE? dag20

 

‘zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen.’

 

‭‭We hebben de heilige Geest nodig om woorden van wijsheid en leven te spreken. De heilige Geest spreekt in de stilte van ons hart. Zullen we onze mond eens een poosje houden?

 

SSSSSTTTT.... SAY NOTHING

Rap van tong zijn, maar ook weinig tijd nemen om echt stil te worden... herkenbaar hoor....Ssstttt..... dan zeg ik nu maar even helemaal niets🙊


WAT ZEG JE? dag 21

 

‘Wees niet bang, houd moed! (...)De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig, jullie hoeven zelf niets te doen.’

 

THE LORD WILL FIGHT FOR YOU, BE STILL

 

Wachten op God. Hij weet wat Hij doet. Hij is God. Zijn timing, Zijn plannen, voor Zijn glorie. Hij weet wat we nodig hebben. Dank U Heer. Help mij om geduldig te wachten op U. Help mij te vertrouwen in plaats van onrust toe te laten. U vecht voor mij en niet tegen mij. Niet op mijn tijd, maar die van U...Help mij om stil te zijn. 


WAT ZEG JE? dag22

 

‘Zwijg nu dan zal ik spreken, wat er ook gebeuren mag.’

 

Job weet dat het recht aan zijn kant staat. God kent zijn situatie, Hij kent jouw situatie en Hij zal rechtdoen! In moeilijke situaties mogen we onze woorden wegen, voordat we ze doorgeven. Zodat onze woorden helen, in plaats van (verder) verwonden.

 

WEEG JE WOORDEN

 

Ik vind het zeker moeilijk als er dingen over mij gezegd worden, die kant nog wal raken. Dan mag ik leren om even op de pauzeknop te drukken en mijn woorden te wegen, zodat ik de waarheid met liefde kan spreken... 


WAT ZEG JE? dag23

 

Wat er ook tegen je gezegd wordt, hoe er ook over je wordt gepraat. Voor God ben je waardevol. Hij spreekt een bijbel vol woorden van liefde, trouw en genade over je uit. Woorden van identiteit. Lees maar eens over Rachab (en ook wat er over haar in het NT wordt gezegd) Ze wordt de spil in de verovering van het Beloofde Land.

 

COVERED BY GRACE 

 

In hokjes en vakjes denken... kinderen die al op jonge leeftijd een "stempel" krijgen en als volwassene dit label nog met zich meedragen...herkenbaar hè? Ook voor Rachab -de hoer-....Maar welk label wij haar, onszelf of elkaar ook geven. Het gaat niet om ons verleden, het gaat om de weg die we nu bewandelen. Want de enige echte naam van een dochter van God is de naam die Hijzelf aan ons geeft. “Geroepen, geliefd, waardevol, gered, vergeven, bedekt met genade...”


WAT ZEG JE? dag 24 

 

“Laat mij je gezicht zien, laat mij luisteren naar je stem, want je stem is zo lieflijk’

 

God is gewoon dol op je, laat je ook eens verrassen met zijn liefdeslied voor jou in Hooglied! Dat wekt toch wel een verlangen naar intimiteit op, Hij wil jouw stem horen!

 

I AM BEAUTIFUL, I AM HIS 

 

Geloof jij het? Als God tegen jou zegt: “aan jou is alles mooi?” Zo vaak voelen we ons niet kostbaar en geliefd. En hebben we bevestiging nodig. Ik ken deze fases van onzekerheid en twijfels ook, maar dankzij zijn onvoorwaardelijke liefde kan ik zeggen dat ik van Hem ben en dat ik mooi en gezegend bent door de Geliefde!


WAT ZEG JE? dag 25 

 

“ik ben ervan overtuigd”

 

Spreek! Je hebt wat te zeggen. Je hebt de keus om woorden van leven of van dood te spreken. Romeinen 8 plaatst je in het hart van het evangelie!

 

SET YOUR MIND 

 

Dit hoofdstuk begint met dat er geen veroordeling meer is en eindigt met de jubelroep dat niet ons kan scheiden van zijn liefde. Daar tussenin staat dat wij kinderen van God zijn, bevestigd door zijn Geest....Wow.. op deze waarheid wil ik iedere dag mijn gedachten richten. En zo vastberaden, toegewijd en gedisciplineerd mijn stem laten klinken... 


WAT ZEG JE? dag 26 

 

‘Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld.’

 

De wereld barst uit z’n voegen van onrecht. De wereld snakt naar jouw stem, spreek jij je uit tegen onrecht?

 

HE IS A CHAINBREAKER 

 

Jezus heeft een stem aan alle slachtoffers gegeven. Hij is zoals het lied (van Zach Williams) zingt onze “paintaker, waymaker, prison-shaker Savior and Chain Breaker!” Hij wil mij de woorden in mijn mond leggen waarmee ik pijn, boosheid en verdriet kan uiten. 


WAT ZEG JE? dag 27 

 

‘Jezus antwoordde:’Er staat geschreven...’

 

Satan probeert continu ingang te vinden, vooral rond je zwakke plekken. Maar met de woorden van onze Schepper en Redder kunnen we weerstand bieden. Tegen Gods woorden is hij niet bestand.

 

IT IS WRITTEN

 

Vanmorgen tijdens de kinderdienst leerden we ook meer over reuzen in ons leven, we mogen ons geloof verbinden aan Gods woorden. Kijken we met de ogen van geloof? Dan is alles mogelijk en geen probleem te groot. Net zoals de kids uit mijn kerkgroepje ben ik aan het leren dat Gods Woord gezag en kracht heeft en dat die veel groter is dan onze angst. Want... er staat geschreven... 


WAT ZEG JE? dag 28 

 

‘Maar toen zij het bevel van de koning aan koningin Wasti overbrachten, weigerde zij te komen.’

 

Koningin Wasti zegt “nee!”. God heeft je gemaakt naar zijn evenbeeld om zijn licht te weerspiegelen. Dat lukt alleen als er energie en ruimte in je hoofd, lijf en leven is. Ruimte voor jezelf laat je opbloeien tot je allermooiste zelf... dus.. zeg eens wat vaker “nee!”. Kan je dat?

 

RUIMTE NEMEN IS RUIMTEGEVEND

Nooit m’n sterkste punt geweest dat nee-zeggen... maar met de tijd leer ik het wel! Want inderdaad... wanneer is genoeg, genoeg? Mezelf uitspreken tegen teveel is niet altijd makkelijk en soms ben ik telaat, maar als het lukt brengt het inderdaad ruimte... en dan ben ik op m’n mooist!

 

 


WAT ZEG JE? dag 29 

 

‘Maar Ruth antwoordde: "...Want waar jij heen gaat, zal ik heen gaan. En waar jij zal slapen, zal ik slapen. Jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God.”

 

De God van Ruth is ook jouw God. Zo mag jouw ‘ja’ op Gods roepstem een geloofsbelijdenis zijn. Hij roept je. Wat is jouw antwoord?

 

YES!

Al een aantal jaren gebruik ik de zomervakantie om even bewust stil te staan en alles van het afgelopen jaar te evalueren. Ik stel mezelf dan ook de vraag waar ik mij in het nieuwe (school)jaar aan wil verbinden. Want door duidelijk te weten waar je “Ja” op wil zeggen, kan je ook makkelijker “nee” zeggen.


WAT ZEG JE? dag 30

 

 ‘Lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook.’

 

Wat voor verandering brengt Gods Woord? Jakobus spoort aan om niet alleen te horen, maar ook te doen! De genade van Jezus is met je én met jouw stem!

 

DO WHAT YOU SAY!

Heel wat kopjes koffie dronk ik deze maand leeg... al lezend, overdenkend en met penseel in de aanslag! Mijn persoonlijke notities krijgen nog een plekje op de rechterbladzijde. Mijn top3:

 1. Stil zijn (dagelijks en met een toenemend verlangen naar diepere intimiteit!)
 2. Verder dan de voordeur (enthousiast en moedig Gods Naam bekend maken)
 3. Duurzaamheid; wat zeg ik eigenlijk met mijn levensstijl?

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 1
 • #1

  Trudy (dinsdag, 12 februari 2019 10:06)

  Dag Els,

  Wat heb je weer prachtige pagina's gemaakt. Ik kijk er met plezier naar en wordt er zeker door geïnspireerd. Ik ga nog met het boekje "wat zeg je " beginnen. Maar krijg er helemaal zin in. Succes met je volgende werkjes.

  Gr Trudy