Week 6: teleurstelling

biblejournaling leesplan veertigdagentijd bij magazine van zij lacht

dancing in the face of disappointment

 We staan deze week  in het leesplan "van verdriet naar vreugde" van zijlacht stil bij de emotie teleurstelling. 

voorbeeld biblejournaling bijbeljournaling
2 Korinthiërs 4:8-10

Deze week begint met een luistertip van het lied  "Trading my sorrows". 

Juist in de periode waarin we toeleven naar Pasen, mogen we ons beseffen dat dé ruil is geweest. Dankzij Jezus sterven, mogen wij leven! Ik mag voor ogen houden dat ik in mijn bestaan het sterven van Jezus meedraag, zodat ook Zijn leven zichtbaar kan worden!! Bij dit lied past het bijbelgedeelte uit Korinthiërs:

 

"We zijn wel in moeilijkheden, maar door zijn kracht zitten we nooit helemaal klem. We hebben wel raad nodig, maar door zijn kracht zijn we nooit wanhopig. 9 We worden wel vervolgd, maar door zijn kracht laat God ons nooit in de steek. We worden wel vertrapt, maar door zijn kracht staan we telkens weer op. 10 Elke dag dragen we de dood van de Heer Jezus in ons lichaam mee. Alleen zó kan het leven van Jezus in ons lichaam zichtbaar worden. "

(2 Korinthiërs 4:8-10)

 

Waar ligt jouw focus vandaag? Bij teleurstelling, schaamte, pijn? Ruil dit in voor de vreugde van de Heer! Leef niet in het negatieve, maar kies voor positiviteit.  Net zoals het bijbelvers hierboven beschrijft en het couplet uit het lied zingt;

 

I'm pressed but not crushed persecuted but not abandoned

Struck down but not destroyed

I am blessed beyond the curse for his promise will endure

That his joy's gonna be my strength

Though the sorrow may last for the night

His joy comes with the morning.

 

Teleurstellingen betekenen niet dat het leven voorbij is, het zijn tegenslagen die je misschien een stapje terug laten doen, die misschien even duren, maar ook weer overgaan. Dan is er ruimte voor de vreugde van God!

 

STRUCK DOWN BUT NOT DESTROYED

 Van alle emoties die een meer negatievere lading hebben is de emotie teleurstelling denk ik voor mij persoonlijk degene waar ik het vaakst tegenaan loop, mee worstel en gespannen door ben. 

Teleurstellingen hebben namelijk te maken, met verwachtingen die je hebt. En het is niet verkeerd om hoge verwachtingen te hebben, maar die horen dan wel te gaan over het vertrouwen in God. Want de wereld, en mensen zullen keer op keer teleurstellen. Maar God doet dat niet.

 

En als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn Heilige Geest te geven. (Romeinen 5:5 BB)

 

Helaas is de realiteit in mijn leven vaak weerbarstig en  heb ik wel te dealen met teleurstelling. Dan stel ik wel hoge eisen, aan mezelf, maar ook aan de ander. Ik  weet dat dit streven voortkomt vanuit de drang om te presteren, een hunkering naar erkenning en dat botst met die nieuwe identiteit die we hebben gekregen: 

onvoorwaardelijk geliefd en gerechtvaardigd! 

 

In plaats van dat ik de kroon die ik van Hem heb gekregen toen ik een Koningsdochter ben geworden, weer in afhankelijkheid aan Hem teruggeef, ben ik bezig om deze zelf op te poetsen. 

Let the striving cease

I lay down my crown

Here at your feet

(lied: Heroes -Bethel )

 

Net zoals in het verhaal over Lazarus kan ik -net als Martha -  vanuit hoge eisen die ik stel, verwijten maken. 

 

Marta zei tegen Jezus: "Heer, als U hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn! 

(Johannes  11:21 BB)

 

Op het moment dat verwijten komen, geef je ruimte aan bitterheid. Dan mag ik -net als Martha- leren om verder te kijken. Want direct achter haar verwijt, spreekt ze hoop. 

 

 Maar ik weet zeker dat God U ook nu alles zal geven wat U van Hem vraagt." 

(Johannes 11:22 BB)

 

Ik kan ervoor kiezen om - net zoals Martha- mezelf te richten op de God die groter is.  Mezelf te herinneren wat ik heb geleerd. Namelijk dat ik een grote God heb, waardoor ik boven omstandigheden en teleurstellingen uit kan kijken.

 

You taught my feet to dance upon disappointment

And I, I will worship

(lied: Heroes -Bethel )

 

Het besef dat God groter is, laat mij dansen voor het aangezicht van mijn teleurstelling!

 

DANCE UPON DISAPPOINTMENT 

 

voorbeeld biblejournaling bijbeljournaling, biblejournaling
Johannes 11:21-22

Reactie schrijven

Commentaren: 0