Dag 15 - 40dagentijd

1 Korinthiërs -  kracht

Deze tekst komt ook uit het leesrooster van Bettuelle.

 

Het evangelie is een reddende kracht voor wie geloven. Met de genade die God ons aan het kruis bewees, kwam de kracht van Jezus voor ons beschikbaar.

Genade is de levenskracht die door Gods goedheid in mijn leven zichtbaar mag worden, op deze plaats bij het kruis wil ik me iedere dag "opladen" (Hihi, ik wilde eerst een batterij als beeld tekenen, maar vond dat toch wat zwakke soort van kracht),  Zijn kracht helpt mij iedere dag opnieuw. 

Biblejournaling voorbeeld 1 Korinthiërs 1:18 #biblejournalingchallenge40dagen
1 Korinthiërs 1:18

Reactie schrijven

Commentaren: 0