Dag 12 - 40dagentijd

Mattheüs - 3 dagen en nachten

Deze tekst komt ook uit het leesrooster van Bettuelle.

 

 

Jona is een voorafschaduwing van Jezus. In deze tekst legt Jezus zelf het verband. Zoals Jona 3 dagen en nachten in de vis heeft gezeten, zo zal de Mensenzoon ook in het binnenste van de aarde zijn.

Toch herinnert het teken van Jona ons aan iets groters...

aan Iemand die niet wegvlucht van de tegenwoordigheid van God, maar één is met de Vader...

Iemand die de storm van Gods oordeel heeft gekalmeerd met zijn eigen leven...

Iemand ide groter is en in het binnenste van de aarde verbleef, zodat wij dat niet hoeven.

                                        Zijn naam is Jezus! 

                                                                  Hij is groter!

Biblejournaling voorbeeld Genesis 37 #biblejournalingchallenge40dagen
Genesis 37

materialen

Reactie schrijven

Commentaren: 0